Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur fallist á að framlengja gildistíma starfsleyfis Stolt Sea Farm hf. fyrir rekstur landeldis í Reykjanesbæ.

Samkvæmt. 4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir má útgefandi starfsleyfis framlengja gildistíma starfsleyfis meðan nýtt starfsleyfi er í vinnslu, að hámarki til eins árs, hafi fullnægjandi umsókn borist útgefanda. Áform um framlengingu voru auglýst á heimasíðu Umhverfisstofnunar 31. maí til og með 6. júní sl.

Framlenging á starfsleyfi Stolt Sea Farm hf. er hér með veitt og mun gilda þar til nýtt starfsleyfi er gefið út eða í síðasta lagi til 1. júlí 2025.

Ákvörðun Umhverfisstofnunar um framlengingu starfsleyfis er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála innan eins mánaðar frá birtingu hennar.

Tengd skjöl:
Ákvörðun um framlengingu á starfsleyfi Stolt Sea Farm hf.