Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Rio Tinto á Íslandi hf. hefur sótt um nýtt starfsleyfi fyrir álver ISAL í Straumsvík en núverandi starfsleyfi rennur út 1. nóvember 2020. Þess skal getið til upplýsinga að heimilt er skv. 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir að framlengja gildistíma starfsleyfis á meðan nýtt starfsleyfi er í vinnslu, að hámarki til eins árs, hafi fullnægjandi umsókn um nýtt starfsleyfi borist útgefanda.

Unnið er úr umsókninni og að gerð starfsleyfistillögu. Tillaga að starfsleyfi verður auglýst opinberlega þegar hún liggur fyrir og gefst þá öllum tækifæri að koma með athugasemdir áður en ákvörðun um útgáfu starfsleyfisins verður tekin.

Mynd: Rio Tinto