Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi Laxós ehf. að Öldugötu 31, Árskógssandi, Dalvíkurbyggð. Um er að ræða landeldi á laxfiskum með hámarkslífmassa allt að 400 tonnum og er það hluti af fyrsta áfanga samkvæmt tilkynntri framkvæmd.

Framkvæmdin fór í matsskyldufyrirspurn til Skipulagsstofnunar sem tók ákvörðun um að hún væri ekki háð mati á umhverfisáhrifum 31. ágúst 2023. Rekstraraðili tilkynnti svo breytingu á framkvæmdinni til og kom ákvörðun frá Skipulagsstofnun þann 6. nóvember að sú breyting væri ekki heldur háð mati á umhverfisáhrifum.


Að mati Umhverfisstofnunar eru helstu áhrif vegna eldisins losun næringarefna bæði á föstu formi og uppleystu í viðtakann. Áætluð losun næringarefna verður undir þeim mörkum sem almennt er miðað við varðandi losun í sjó með þeirri hreinsun sem rekstraraðili hyggst notast við. Hægt er að endurskoða fyrirkomulag fráveitu frá eldinu og gera auknar kröfur í hreinsun bendi mælingar til að hreinsun sé ábótavant samkvæmt mælingum. Þá er einnig hægt að endurskoða fyrirkomulag vöktunar út frá losun og áhrifum á vatnshlotið sem rekstraraðili losar í.

Athugasemdir við starfsleyfistillöguna skulu vera skriflegar og sendar Umhverfisstofnun (ust@ust.is) merkt UST202204-231, athugasemdir verða birtar við útgáfu nema annars sé óskað. Greinargerð mun fylgja starfsleyfi við útgáfu sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018.
Frestur til að skila inn athugasemdum er til og með 5. apríl.

Tengd skjöl
Umsókn um starfsleyfi
Tillaga að starfseyfi Laxós ehf.
Ákvörðun Skipulagsstofnunar 
Ákvörðun Skipulagsstofnunar vegna breytingar 
Mat á áhrifum á vatnshloti
Vöktunaráætlun