Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur fallist á að framlengja gildistíma starfsleyfis Bleikju ehf. Laugum.Bleikja ehf. sótti um nýtt starfsleyfi þann 7. júní sl. og var umsóknin samþykkt sem fullnægjandi þann 7. júlí 2022.

Samkvæmt. 4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir má útgefandi starfsleyfis framlengja gildistíma starfsleyfis meðan nýtt starfsleyfi er í vinnslu, að hámarki til eins árs, hafi fullnægjandi umsókn borist útgefanda. Áform um framlengingu voru auglýst á heimasíðu Umhverfisstofnunar 8. júlí til og með 13. júlí.

Starfsleyfi Bleikju ehf. rann út 16. júní 2022 og mun því framlengingin sem hér er veitt gilda þar til nýtt starfsleyfi er gefið út eða í síðasta lagi til 16. júní 2023.
Ákvörðun Umhverfisstofnunar um framlengingu starfsleyfis er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála innan eins mánaðar frá birtingu hennar.