Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Umhverfistofnun leitar að leiðtoga fyrir nýtt svið sem fer með málefni loftslags, loftslagsbókhalds, umhverfismerkinga, úrgangsforvarna, hollustuhátta og verkefnið Græn skref í ríkisrekstri. Stofnunin gegnir mikilvægu hlutverki í þessum ört vaxandi málaflokkum og er gert ráð fyrir að sviðstjóri  verði leiðandi í stefnumótun og breytingarferlum málaflokkanna innan stofnunarinnar.  

Ábyrgðarsvið

 • Rekstur sviðs loftslagsmála og  þ.m.t. gerð ársáætlunar fyrir sviðið í umboði forstjóra.
 • Þróun og stefnumótun sem tengist sviðinu í samstarfi við forstjóra.
 • Samskipti við Alþingi, ráðuneyti og stofnanir f.h. Umhverfisstofnunar.

Helstu verkefni

Sviðsstjóri er fyrirmynd í öllum sínum störfum og samskiptum. Hann fylgir gæðareglum, gildum stofnunarinnar og hefur yfirmarkmið stofnunar sífellt að leiðarljósi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á jákvæðum skilaboðum innan sviðs og stofnunarinnar út á við. Hann skilgreinir og fagnar áfangasigrum. Helstu verkþættir eru:

 • Rekstur sviðs loftslagsmála og græns samfélags. Í því felst m.a. gerð ársáætlunar, rekstraráætlunar og eftirfylgni við stefnu og markmið stofnunarinnar.
 • Mannauðsmál sem felast í margbreytilegum verkefnum, allt frá ráðningum,  að eftirfylgni við frammistöðu starfsmanna.
 • Gæðamál: Eftirfylgni og ábyrgð á að störf séu unnin í samræmi við vottaða gæðastefnu stofnunarinnar.

Hæfniskröfur

 • Meistarapróf á háskólastigi sem nýtist í starfi
 • Reynsla af stjórnunarstörfum
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar
 • Góð fyrirmynd í starfi
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu
 • Þekking og/eða reynsla af málaflokkum sviðs
 • Jákvæðni og metnaður.

Konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að starfsmaðurinn geti hafið störf sem fyrst. Föst starfsaðstaða getur verið, allt eftir búsetu, í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, Hellu eða Vestmannaeyjum. Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir frá ráðningu.

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 19. mars 2018

Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
 
Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og  Jakobína H. Árnadóttir (jakobina.arnadottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.