Samráðsnefnd

Þann 1. Janúar 2016 tóku gildi nýjar verklagsreglur hafa tekið gildi vegna ráðstöfunar tekna af sölu veiðikorta. Helstu breytingar eru þær að aukin áhersla verður lögð á að vinna að viðvarandi verkefnum á sviði veiðistjórnunar og sjálfbærra veiða, s.s. vöktunar veiðistofna auk smærri skilgreindra verkefna í þágu veiðistjórnunar.  Einnig er sú nýjung að sett er á fót sérstök ráðgefandi nefnd, Samstarfssnefnd um sjálfbærar veiðar.

Umhverfisstofnun starfrækir samráðsnefd um sjálfbærar veiðar er skipuð til þriggja ára og í henni skal vera einn fullrtúi frá Bændasamtökum Íslands, einn fulltrúi frá SKOTVÍS, einn fulltrúi frjálsra félagasamtaka á sviði náttúruverndar, einn fulltrúi Náttúrufræðistofnunar Ísalnds og tveir fullrúar sem Umhverfisstofnun tilnefnir og skal annar þeirra vera formaður.

Samráðsnefndina skipa eftirfarandi aðilar:

  • Steinar Rafn Beck Baldursson – formaður tilnefndur af Umhverfisstofnun
  • Þórdís Vilhelmína Bragadóttir – ritari tilnefnd af Umhverfisstofnun
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson – tilnefdur af Náttúrufræðistofnun Íslands
  • Arne Sólmundsson – tilnefndur af SKOTVÍS
  • Róbert Arnar Stefánsson – tilnefndur af náttúrustofum, Náttúrustofu Vesturlands
  • Hólmfríður Arnardóttir – tilnefnd fyrir frjáls félagasamtök á sviði náttúruverndar, Fuglavernd
  • Snorri Jóhannesson – tilnefdur af Bændasamtökum Íslands