Námskeiðsgjöld

Námskeiðsgjöld

  • Veiðikortanámskeið: 23.000 kr.
  • Skotvopnanámskeið: 27.000 kr.
  • Bæði námskeiðin: 50.000 kr.

Námskeiðsgjöldin eru greidd með greiðslukorti í umsóknarferlinu.  

 Úr lögunum

Samkvæmt 3. mgr. 13. gr. vopnalaga nr. 16/1998 með síðari breytingum, sbr. 27. gr. e. reglu­gerðar nr. 787/1998 um skotvopn og skotfæri með síðari breytingum, er gjald fyrir námskeið í notkun og meðferð skotvopna ákveðið kr. 27.000. 

Í námskeiðsgjaldi er innifalið gjald fyrir próf og endur­upptöku prófs einu sinni. Óski próftaki eftir að endurtaka próf oftar skal hann greiða sérstakt prófgjald, sbr. 27. gr. d. reglugerðarinnar, kr. 5.000.

Samkvæmt 42. gr í gjaldskrá fyrir verkefni og þjónustu Umhverfisstofnunar nr 206/2023. Hæfnispróf og veiðinámskeið fyrir veiðimenn. Umhverfisstofnun heldur hæfnispróf fyrir veiðimenn og veiðinámskeið til undirbúnings hæfnisprófa á fyrirfram auglýstum tíma skv. 11. gr. laga, nr. 64/1994, um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. 

Stofnunin innheimtir gjald vegna hæfnisprófa og námskeiða, sbr. 4. mgr. 11. gr. laganna, í samræmi við eftirfarandi: Gjaldið skal vera: a) kr. 12.200 prófgjald fyrir hæfnispróf á auglýstum próftíma; b) kr. 15.200 prófgjald fyrir hæfnispróf utan auglýstra próftíma að ósk viðkomandi einstaklings (einkapróf); c) kr. 23.000 fyrir veiðinámskeið til undirbúnings hæfnisprófi og hæfnispróf. Greiða skal gjald vegna hæfnisprófa eða námskeiða áður en námskeið er setið eða próf þreytt.