Umhverfistofnun - Logo

Störf í boði

 

Vilt þú starfa með okkur?

Hjá Umhverfisstofnun starfar öflugur starfsmannahópur með fjölbreyttan bakgrunn og ýmsa sérhæfingu að verndun náttúru og umhverfis. Fastar starfsstöðvar okkar eru níu talsins og eru þær um allt land. Almennt eru sérfræðingsstörfin okkar ekki bundin einni starfsstöð og því segjum við að við ráðum besta fólkið, óháð staðsetningu.

Landverðir eru stækkandi hluti starfsmannahópsins og nú í ár verða um 30 landverðir starfandi á þeim náttúruverndarsvæðum sem eru í okkar umsjón yfir hásumarið. Landverðirnir eru framverðir okkar á vettvangi og við erum stolt af þeirra vinnu.

Við leggjum áherslu á að taka vel á móti starfsfólki okkar og undirbúa það vel fyrir verkefni sín. Umsóknir um laus störf fara í gegnum ráðningarkerfi ríkisstofnana og laus störf til umsóknar birtast hér og á Starfatorgi.

Umhverfisstofnun er jafnlaunavottaður vinnustaður.

Umsóknarfrestur

23.02.2021 til 10.03.2021

Inngangur

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar nýtt starf sérfræðings í stafrænni þróun fræðslu og miðlunar. Sérfræðingurinn mun starfa í öflugu teymi sem sinnir stoðþjónustu við kjarnastarfsemi Umhverfisstofnunar. Um er að ræða fullt starf. Meginverkefni sérfræðingsins felast í stafrænni þróun á fræðsluverkefnum, þ.m.t. námskeiðahaldi og miðlun efnis um umhverfismál með tilliti til viðeigandi markhópa. Verkefnin eru hluti af áætlun stofnunarinnar um stafræna þróun til næstu þriggja ára.

Helstu verkefni og ábyrgð

<br>• Þróun stafrænnar fræðslu svo sem námskeiða og miðlunar um umhverfismál sem byggja á greiningu markhópa <br>• Stafræn þróun og umsjón vefsvæða og annarar miðlunar <br>• Ásýnd upplýsingaefnis, samskipti, viðburðir og kannanir

Hæfniskröfur

<br>• Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem á sviði kennslufræða, markaðsmála, samskipta eða stafrænnar þróunar <br>• Þekking og/eða reynsla af stafrænni þróun og lausnum í fræðslustarfi <br>• Þekking og/eða reynsla af miðlun upplýsinga og samfélagsmiðlum <br>• Þekking og/eða reynsla af notkun vefumsjónarkerfa <br>• Gott vald á íslensku og ensku bæði í ræðu og riti <br>• Framúrskarandi samskiptahæfni <br>• Frumkvæði og skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð <br>• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur

Tengiliðir

Kristín Kalmansdóttir - kristin.kalmansdottir@umhverfisstofnun.is - 5912000

Þóra Margrét Pálsdóttir Briem - thoram@ust.is - 5912000

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Starfsaðstaða sérfræðingsins getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, Hellu eða Vestmannaeyjum; allt eftir búsetu. Gagnkvæmur reynslutími er sex mánuðir við ráðningu. Æskilegt er að sérfræðingurinn geti hafið störf sem fyrst. Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. Sjá nánari upplýsingar um Umhverfisstofnun á umhverfisstofnun.is

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 10.03.2021

Sækja um