Umhverfistofnun - Logo

Störf í boði

 

Vilt þú starfa með okkur?

Hjá Umhverfisstofnun starfar öflugur starfsmannahópur með fjölbreyttan bakgrunn og ýmsa sérhæfingu að verndun náttúru og umhverfis. Fastar starfsstöðvar okkar eru níu talsins og eru þær um allt land. Almennt eru sérfræðingsstörfin okkar ekki bundin einni starfsstöð og því segjum við að við ráðum besta fólkið, óháð staðsetningu.

Landverðir eru stækkandi hluti starfsmannahópsins og nú í ár verða um 30 landverðir starfandi á þeim náttúruverndarsvæðum sem eru í okkar umsjón yfir hásumarið. Landverðirnir eru framverðir okkar á vettvangi og við erum stolt af þeirra vinnu.

Við leggjum áherslu á að taka vel á móti starfsfólki okkar og undirbúa það vel fyrir verkefni sín. Umsóknir um laus störf fara í gegnum ráðningarkerfi ríkisstofnana og laus störf til umsóknar birtast hér og á Starfatorgi.

Umhverfisstofnun er jafnlaunavottaður vinnustaður.

Sérfræðingur í efnamálum og umhverfisvernd

Sérfræðingur í efnamálum og umhverfisvernd

Umsóknarfrestur

09.09.2021 til 20.09.2021

Inngangur

Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni með þekkingu á umhverfisvernd og efnamálum í öflugt teymi sérfræðinga þar sem lögð er áhersla á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu innanlands sem utan. Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfni og hæfileika til að vera leiðandi á sínu fagsviði.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Eftirlit með markaðssetningu á vörum sem innihalda hættuleg efni
 • Innleiðing Evrópulöggjafar um efni
 • Þátttaka í erlendu samstarfi um framkvæmd málaflokksins
 • Upplýsingamiðlun og samskipti við ráðuneyti, stofnanir, atvinnulíf og neytendur

Hæfniskröfur

 • Meistarapróf í efnafræði er krafa
 • Reynsla af stjórnun verkefna er kostur
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
 • Reynsla af að starfa í teymi er kostur
 • Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli er skilyrði
 • Þekking á umhverfismálum
 • Samskiptahæfni, frumkvæði og drifkraftur
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Tengiliðir

Skúli Þórðarson - skuli@ust.is - 5912000

Þóra Margrét Pálsdóttir Briem - thoram@ust.is - 5912000

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags hafa gert.

Ráðið verður í starfið tímabundið til eins árs frá 1. janúar 2022 með möguleika á framlengingu. 

Starfsaðstaða sérfræðingsins getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, Hellu eða Vestmannaeyjum; allt eftir búsetu. 

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. 

Sjá nánari upplýsingar um Umhverfisstofnun á umhverfisstofnun.is

Starfshlutfall er 100 - 100%

Umsóknarfrestur er til og með 20.09.2021

Sækja um

Sérfræðingur í vatnamálum

Sérfræðingur í vatnamálum

Umsóknarfrestur

14.09.2021 til 27.09.2021

Inngangur

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings í vatnamálum í teymi hafs og vatns. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á framsýni, samstarf og árangur í þverfaglegri teymisvinnu.

Megin verkefni sérfræðings felast í innleiðingu á verkefnum er tengjast framkvæmd laga um stjórn vatnamála s.s. vatnaáætlun Íslands, þar með talið aðgerðaáætlun og vöktunaráætlun. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi verkefni tengd verndun vatns t.d. söfnun og úrvinnslu gagna um vatnsgæði, mat á ástandi vatns og álagi á vatnsauðlindina. Í starfinu felst jafnframt að vinna með fjölbreyttum hópi fag- og hagsmunaaðila að málefnum er varðar vatnsvernd sem falla innan starfssviðs Umhverfisstofnunar. Mikil samskipti eru við evrópskar og alþjóðlegar stofnanir.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Framfylgd laga og reglugerða á sviði vatnamála
 • Framkvæmd vatnaáætlunar fyrir Ísland
 • Málefni er varða vatnsgæði og vatnsvernd
 • Málefni er varða mengunarvarnir
 • Gerð leiðbeininga, umsagna, gagnaskil og samstarf við hagsmunaaðila
 • Erlent og innlent samstarf sem tengist stjórn vatnamála

Hæfniskröfur

 • Gerð er krafa um háskólapróf á meistarastigi í raunvísindum sem nýtist í starfi, s.s. líffræði, verkfræði eða umhverfis- og auðlindafræði
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
 • Gott vald á íslensku og ensku bæði í ræðu og riti
 • Haldbær þekking á einu Norðurlandamáli
 • Góð samstarfshæfni og sveigjanleiki í samskiptum
 • Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

 

Tengiliðir

Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir - birnag@umhverfisstofnun.is - 5912000

Þóra Margrét Pálsdóttir Briem - thoram@ust.is - 5912000

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags hafa gert.

Starfsaðstaða sérfræðingsins getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, Hellu eða Vestmannaeyjum; allt eftir búsetu. 

Gagnkvæmur reynslutími er sex mánuðir við ráðningu. Æskilegt er að sérfræðingurinn geti hafið störf sem fyrst. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. Sjá nánari upplýsingar um Umhverfisstofnun á umhverfisstofnun.is

Starfshlutfall er 100 - 100%

Umsóknarfrestur er til og með 27.09.2021

Sækja um