Umhverfistofnun - Logo

Skerjafjörður við Álftanes

Umhverfisstofnun, í samstarfi við Garðabæ og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, kynnir hér með áform um friðlýsingu Skerjafjarðar við Álftanes, í samræmi við 49. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.  

Skerjafjörður við Álftanes er hluti af því svæði sem skráð var sem Álftanes-Skerjafjörður á náttúruverndaráætlun 2004 – 2008 vegna gildis þess fyrir verndun búsvæða fugla. Á svæðinu eru fjölbreyttar fjörur og grunnsævi með auðugu lífríki. Fuglalíf er fjölbreytt allt árið og er mikilvægur viðkomustaður farfugla og sjaldgæfra fuglategunda. Svæðið er viðkomustaður margæsar og rauðbrystings en auk þess er þar æðarfugl, sendlingur og tildrur sem hafa alþjóðlegt verndargildi. Stórir máfar og hávella eru algengir vetrargestir og hundruð tjalda, stelka og lóuþræla á fartíma. Á svæðinu eru sjaldgæfar plöntur, þar er eini fundarstaður fléttunnar gálgaskeggs og þar vex marhálmur sem hefur takmarkaða útbreiðslu. 

Friðlýsingin er hluti af átaki í friðlýsingum sem kveðið er á um í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.  


Afmörkun svæðisins miðast við hnitsett mörk skv. hnitaskrá og eru birt á korti. 

Áform um friðlýsingu eru kynnt í samræmi við 2. mgr. 38. gr. náttúruverndarlaga, en gert er ráð fyrir að svæði sem eru ekki á framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár skulu kynnt sérstaklega. Að kynningartíma loknum tekur Umhverfisstofnun saman umsögn um framkomnar athugasemdir um áformin og skilar til umhverfis- og auðlindaráðherra. Að þeim tíma liðnum mun samstarfshópur um undirbúning friðlýsingarinnar vinna að gerð friðlýsingarskilmála og leggja fyrir rétthafa og aðra sem hagsmuna eiga að gæta. Að því loknu mun stofnunin auglýsa tillögu að fyrirhugaðri friðlýsingu í sex vikur þar sem öllum gefst kostur á að gera athugasemdir við framlagða tillögu.  

Í auglýsingu um friðlýsingu er heimilt að kveða á um aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að varðveita verndargildi svæðisins. Þá er heimilt að kveða á um takmarkanir s.s. á umferðarrétti og framkvæmdum og að afla skuli leyfis Umhverfisstofnunar til athafna og framkvæmda sem áhrif geta haft á verndargildi svæðisins.  

Frestur til að skila athugasemdum við áformin er til og með 21. maí 2021. Athugasemdum má skila hér að neðan, með tölvupósti á netfangið ust@ust.is eða senda með pósti til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.  

Umhverfisstofnun vekur athygli á því að innsendar athugasemdir eru hluti af stjórnsýslumáli og kunna að verða afhentar þriðja aðila sé þess óskað í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012. 


Opinn rafrænn kynningarfundur um fyrirhugaða friðlýsingu svæðisins var haldinn fimmtudaginn 8. apríl 2021.

Kynningu fundarins má nálgast með því að smella hér.

Frekari upplýsingar veita Ingibjörg Marta Bjarnadóttir og René Biasone eða í síma 591-2000.


Senda ábendingu

Upplýsingar

Skrár