Umhverfistofnun - Logo

Blikastaðakró - Leiruvogur

Mynd: Sigríður Kristinsdóttir
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Áform um friðlýsingu Blikastaðakróar-Leiruvogs
 Umhverfisstofnun, ásamt landeigendum, sveitarfélögunum Mosfellsbæ og Reykjavík, kynnir hér með áform um friðlýsingu Blikastaðakróar-Leiruvogs í samræmi við ákvæði laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. 

Svæðið liggur á mörkum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar og felst verndargildi þess í  grunnsævi, víðáttumiklum leirum og miklum sjávarfitjum. Svæðið er mikilvægt fuglasvæði, einkum á fartíma margæsa og rauðbrystinga á vorin sem og fæðusvæði fyrir sendlinga að vetri og ná tegundirnar þá alþjóðlegum verndarviðmiðum. Fjörusvæðin einkennast af fjölbreyttum vistgerðum, leirum, þangfjörum, kræklingaáreyrum og sandfjörum sem eru lífauðugar og laða að fjölbreytt fuglalíf. Stórir hópar fuglar dvelja þar allan ársins hring. Í leirusetinu er ríkulegt samfélag sjávarhryggleysingja m.a. ýmis skeldýr og burstaormar, þ.m.t. hinn sjaldgæfi risaskeri. Landselir eru tíðir gestir á svæðinu. Svæðið er mikilvægt og vinsælt útivistarsvæði og þar er landslag fjölbreytt og útsýni tilkomumikið.

Lítill hluti svæðisins, Varmárósar, var friðlýstur árið 1980, en svæðið er að öðru leyti allt á skrá yfir alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði og er svæði nr. 131 á náttúruminjaskrá, Leiruvogur ásamt óshólmum Leirvogsár, strandlengju, fjörum, grunnsævi, strandgróðri og fuglalífi. Þá er svæðið einnig hluti af svæði nr. 130 á náttúruminjaskrá, Blikastaðakró og Úlfarsá auk þess að vera hluti af tillögu Náttúrufræðistofnunar Íslands  sem svæði á framkvæmdaáætlun (B-hluta) náttúruminjaskrár í samræmi við lög nr. 60/2013 um náttúruvernd. Votlendi, leirur og fitjar svæðisins njóta jafnframt sérstakrar verndar skv. 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.

Með áformum um friðlýsingu svæðisins er horft til þess að vernda til framtíðar mikilvægt búsvæði fugla, sela og sjávarhryggleysingja sem og líffræðilega fjölbreytni svæðisins, grunnsævi, leirur, fjörur, árósa, sker og eyjar.

Tillaga að friðlýsingarmörkum miðast við afmörkum þá sem birt er á korti:

 

Áform þessi eru kynnt í samræmi við málsmeðferðarreglur 2. og 3. mgr. 36. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013, sbr. 2. mgr. 38. gr. laganna.  Í kjölfar kynningartímans munu fulltrúar Umhverfisstofnunar, landeigenda, sveitarfélaganna Reykjavíkur og Mosfellsbæjar  og umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, vinna drög að friðlýsingarskilmálum og leggja fyrir rétthafa lands og aðra sem hagsmuna eiga að gæta. Fyrirhuguð friðlýsing mun að því búnu verða auglýst opinberlega og öllum gefinn kostur á að gera athugasemdir við framlagða tillögu.

Frestur til að skila athugasemdum við áformin er til og með 10. ágúst 2021. Athugasemdum má skila á heimasíðu Umhverfisstofnunar, með tölvupósti á netfangið ust@ust.is eða senda með pósti til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Umhverfisstofnun vekur athygli á því að innsendar athugasemdir eru hluti af stjórnsýslumáli og kunna að verða afhentar þriðja aðila, verði þess óskað, í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

Frekari upplýsingar veita Davíð Örvar Hansson (davidh@ust.is) og Eva Sólan (evasolan@ust.is) eða í síma 591-2000.

Senda ábendingu

Upplýsingar

Skrár