Umhverfistofnun - Logo

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, stækkun

Fulltrúar Umhverfisstofnunar, Snæfellsbæjar og umhverfis- og auðlindaráðuneytis hafa undanfarið unnið að endurskoðun reglugerðar nr. 568/2001 um þjóðgarðinn Snæfellsjökul, með síðari breytingu, og að stækkun þjóðgarðsins. Tillaga að stækkun þjóðgarðsins og nýrri reglugerð er hér með lögð fram.

Tillagan gerir ráð fyrir að mörkum þjóðgarðsins verði breytt í samræmi við stækkun hans. Breytingin á reglugerðinni tekur mið af þessu og gerir einnig m.a. ráð fyrir ítarlegri markmiðsákvæðum og lýsingu á svæðinu, gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir þjóðgarðinn auk þess sem ýmis ákvæði eru færð til og útfærð nánar, þ.m.t. ákvæði um umgengni, umferð og dvöl á svæðinu, landnotkun og mannvirkjagerð, starfsemi í þjóðgarðinum og viðurlög við brotum.

 

 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er staðsettur á utanverðu Snæfellsnesi á Vesturlandi. Hann var stofnaður 28. júní árið 2001 í þeim tilgangi að vernda bæði sérstæða náttúru svæðisins og merkilegar sögulegar minjar. Markmið þeirrar tillögu sem nú er lögð fram er að vernda til framtíðar stórt og lítt snortið svæði sem hefur að geyma sérstætt landslag, lífríki og jarðminjar, þannig að náttúra svæðisins fái að þróast eftir eigin lögmálum svo sem kostur er. Friðlýsingin miðar jafnframt að því að vernda heildstæð náttúruleg tegunda- og vistkerfi, gróðurfar, jarðmyndanir, landslag og menningarminjar sem einkenna svæðið. Þá miðar friðlýsingin að því að tryggja almenningi aðgang að svæðinu til útivistar og til þess að kynnast náttúru og sögu svæðisins. Með friðlýsingunni er einnig stuðlað að því að sjálfbærni sé höfð að leiðarljósi í nýtingu, stjórnun, framtíðarskipulagningu og rekstri innan þjóðgarðsins.

Frestur til að skila umsögn við tillöguna er til og með 21. janúar 2021. Umsögn má senda með tölvupósti á netfangið ust@ust.is, á heimasíðu Umhverfisstofnunar þar sem tillöguna er að finna eða með pósti til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Frekari upplýsingar veita Eva B. Sólan Hannesdóttir  (evasolan@ust.is) og Jón Björnsson (jonb@ust.is) með tölvupósti eða í síma 591-2000.

Tengd skjöl:

Senda ábendingu

Upplýsingar

Skrár