Hlið í Garðabæ

28.1.2020
Samstarfshópur, skipaður fulltrúum frá Umhverfisstofnun, Garðabæ, umhverfis- og auðlindaráðuneyti og Minjastofnun Íslands, hefur undanfarið unnið að breytingum á mörkum fólkvangsins Hliðs í Garðabæ og að uppfærslu friðlýsingarskilmála fyrir svæðið á grundvelli náttúruverndarlaga nr. 60/2013. Samkvæmt 39. gr. sömu laga annast Umhverfisstofnun undirbúning friðlýsingar. Samkvæmt 2. mgr. fyrrnefndrar greinar skal Umhverfisstofnun gera drög að friðlýsingarskilmálum og leggja fyrir landeigendur og aðra rétthafa lands, viðkomandi sveitarfélög og aðra sem hagsmuna eiga að gæta. Frestur til að gera athugasemdir við fyrirhugaða friðlýsingu skal vera þrír mánuðir og skal stofnunin í kjölfarið vísa málinu til ráðherra með tillögum að friðlýsingarskilmálum og gera grein fyrir því hvort að náðst hafi samkomulag um friðlýsinguna við hlutaðeigandi aðila.

 Sú tillaga að friðlýsingarskilmálum sem Umhverfisstofnun kynnir nú byggir á því samtali sem hefur átt sér stað á vettvangi samstarfshóps.
 Hlið var friðlýst sem fólkvangur árið 2002. Markmið friðlýsingarinnar er að tryggja landsvæði til útivistar og almenningsnota. Fjaran og aðliggjandi sjávarsvæði eru sérstaklega áhugaverð til náttúruskoðunar svo sem fugla- og fjöruskoðunar. Aðgengi að svæðinu er gott og því ákjósanlegt til útikennslu. Margæs, æðarfugl, rauðbrystingur, sendlingur og tildra eru ábyrgðartegundir sem finnast innan fólkvangsins. Tegundirnar eru í Bernarviðaukum II og III.

  Felast breytingar á mörkum fólkvangsins í því að lóðir innan fólkvangsins verða stækkaðar og að landsvæði þar sem áður var gert ráð fyrir byggingarlóðum verður fellt innan marka fólkvangsins.

  Kynning á tillögu að friðlýsingu:
  Umhverfisstofnun leggur hér með fram tillögu að friðlýsingaskilmálum fyrir fólkvanginn Hlið í Garðabæ ásamt tillögu að mörkum svæðisins. Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til og með 30. apríl 2020. Athugasemdum má skila með tölvupósti á netfangið ust@ust.is eða senda með pósti til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. Umhverfisstofnun vekur athygli á því að innsendar athugasemdir eru hluti af stjórnsýslumáli og kunna að verða afhentar þriðja aðila sé óskað eftir því í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

  Frekari upplýsingar veita Ingibjörg M. Bjarnadóttir (ingibjorg.bjarnadottir@ust.is) og René Biasone (rene@ust.is) með tölvupósti eða í síma 591-2000.

Tengd skjöl:
Tillaga að friðlýsingaskilmálum 
Kort

Upplýsingar

Skrár