Umhverfistofnun - Logo

Hættumerki

Borði sem sýnir nýju og gömlu hættumerkin sé músarbendli komið fyrir yfir borðan

Á hverju ári valda efni sem notuð eru í heimahúsum fjölda slysa. Hægt er að koma í veg fyrir þau með því að kynna sér merkingar á vörum sem innihalda hættuleg efni, en þar má meðal annars finna upplýsingar um eðli hættunnar og varúðarráðstafanir sem hægt er að grípa til, ef eitthvað fer úrskeiðis.

Athugaðu að eftir þann 1. júní 2017 má eingöngu nota nýju hættumerkin við merkingar á hættulegum efnum, en þau byggjast á alþjóðlegu, samræmdu kerfi sem verið er að innleiða á heimsvísu.

Það er mikilvægt að geyma hættumerktar vörur þar sem börn ná ekki til og ekki nálægt matvælum, dýrafóðri, lyfjum eða álíka vörum. Þegar búið er að nota vöruna þá þarf förgun innihalds og umbúða að vera í samræmi við reglur. Á merkimiða hættulegra efna eru gefnar ráðleggingar um viðbrögð við óhöppum og slysum.

Ef þú finnur til langvarandi óþæginda sem rekja má til meðferðar á vöru sem inniheldur hættuleg efni skaltu leita til læknis eða Eitrunarmiðstöðvar Landspítala í síma 543-2222 og hafa þá umbúðir eða merkimiða vörunnar við hendina. Á heimasíðu Eitrunarmiðstöðvar er að finna góð ráð til að koma í veg fyrir eitranir.

Mælt er með því að fara kerfisbundið í gegnum öll herbergi á heimilinu og huga að því hvar hættuleg efni og lyf eru geymd. Hættumerkin eru 9 talsins og ekki er alltaf auðvelt að átta sig á því fyrir hvað þau standa. Kynntu þér málið, þá áttu auðveldara með að taka upplýsta ákvörðum um vöruval og meðhöndlun á vörum sem innihalda hættuleg efni.

Fimm góð ráð

  • Geymdu hættuleg efni alltaf í upprunalegum umbúðum.
  • Fylgdu leiðbeiningum á merkimiðanum.
  • Varastu að hættuleg efni komist í snertingu við húð, augu eða lungu.
  • Geymdu hættumerktar vörur þar sem börn ná ekki til.
  • Hugsaðu um umhverfið áður en þú fargar hættumerktum vörum.