Um Reglugerð (EB) 1107/2009

  Með setningu reglugerðar nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur var reglugerð (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað innleidd í íslenskan rétt.

  Markmiðið með reglugerð (EB) nr. 1107/2009 er að tryggja að innan Evrópska efnahagssvæðisins séu aðeins á markaði plöntuverndarvörur sem geta talist öruggar gagnvart fólki og umhverfi.

  Helstu ákvæði reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað:

  • Virk efni eru metin með tilliti til áhættu þar sem ábyrgðin liggur hjá yfirvöldum í einstökum ríkjum. Matið skal byggja á hættueiginleikum efna (hazard) fremur en áhættu (risk) af völdum notkunar.
  • Ekki er leyft að nota virk efni í plöntuverndarvörur sem eru krabbameinsvaldandi (CMR), hættuleg gagnvart börnum í móðurkviði (PBT), trufla hormónajafnvægi eða skaða tauga- eða ónæmiskerfi.
  • Hvert virkt efni er samþykkt í ákveðinn tíma í samræmi við áhættuna við notkun þess og háð endurskoðun.
  • Virk efni sem heimilt er að nota í plöntuverndarvörur fara á sameiginlegan lista auk hjálparefna (synergists) og eiturdeyfa (safeners). Meðefni (co-formulants) sem óheimilt er að nota fara á sérstakan lista.
  • Markaðsleyfi fyrir plöntuverndarvörum eru gefin út af hverju aðildarríki fyrir sig.
  • Aðildarríkjum á Evrópska efnahagssvæðinu er skipað í 3 svæði, Norður-, Mið- og Suðursvæði og skulu ríki innan sama svæðis hafa með sér samvinnu við veitingu markaðasleyfa. Ísland tilheyrir Norðursvæðinu.
  • Fyrst er gefið út markaðsleyfi í einu ríki innan svæðisins og í kjölfarið má veita gagnkvæma viðurkenningu á því markaðsleyfi með einfaldari málsmeðferð í öðrum ríkjum þess.
  • Skylda verður lögð á herðar yfirvalda sem veita markaðsleyfi að meta plöntuverndarvörur með hliðsjón af vörum sem gegna sama hlutverki en hafa mismikil áhrif á heilsu manna og umhverfi.
  • Skiptiregla verður virk sem felur í sér að skaðlegustu vörunum verði skipt út á þremur árum og yfirvöld skulu fylgjast með vörum sem innihalda virk efni sem skipta á út.
  • Trúnaðarskylda verður á prófunarniðurstöðum fyrir samþykkt virk efni í 10 ár nema vegna prófunar á hryggdýrum.
  Texta reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 í heild má finna hér.

  Samþykkt virk efni í plöntuverndarvörum á grundvelli reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 má finna í gagnagrunni ESB yfir plöntuverndarvörur (EU Pesticides database)
  Mynd sem fylgir - Rauði listinn

  Rauði listinn

  Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
  Meira

  Vinsælar síður

  An exception occurred: Invalid column name 'orderby'.