Flokkun og merkingar hættulegra efna

  Flokkun og merking hættulegra efna og efnablandna fylgir reglum sem gilda á öllu Evrópska efnahagssvæðinu. Flokkun efna byggir á hættueiginleikum þeirra og leggur grunn að því hvernig þau skuli merkja. Merkingin kemur til skila upplýsingum um mögulega hættu og hvernig eigi að bregðast við eða komast hjá henni. Merkingin skal vera á íslensku. Innlendur framleiðandi, innflytjandi eða umboðsmaður er ábyrgur fyrir því að umbúðir hættulegra efna séu rétt merktar. Seljendum er óheimilt að selja hættulegt efni eða efnablöndu sem er vanmerkt.

  Um flokkun og merkingu efna og efnablandna gildir reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna, en hún innleiðir reglugerð Evrópusambandsins nr. 1272/2008 (CLP) hér á landi. Heildarútgáfu reglugerðarinnar á íslensku má nálgast heimasíðu Umhverfisstofnunar og á ensku á heimasíðu  Efnastofnunar Evrópu

  Mynd sem fylgir - Rauði listinn

  Rauði listinn

  Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
  Meira

  Vinsælar síður

  An exception occurred: Invalid column name 'orderby'.