Hreindýraleyfi

Umhverfisstofnun sér um sölu hreindýraveiðileyfa. Umhverfisstofnun tekur við umsóknum um hreindýraveiðileyfi frá janúar til og með 15. febrúar ár hvert. 

Aðeins er tekið við umsóknum um hreindýraleyfi rafrænt í gengum heimasvæði veiðikortahafa: Mínar síður. Dregið verður úr innsendum umsóknum ef umsóknir eru fleiri en leyfi.

Allar umsóknir verða að vera rafrænar og koma í gegnum heimasvæði viðkomandi veiðikorthafa.  Ekki er tekið við umsóknum í tölvupósti, bréflega eða í síma.

Sótt er um í aðalval en einnig er hægt að sækja um til vara á öðru svæði eða annað kyn eða annað svæði og annað kyn. Þá er einnig hægt að sækja um eitt aukadýr. 

Til að umsókn teljist gild þarf umsækjandi að vera veiðikorthafi, þ.e. hafa verið stofnaður í viðskiptamannaskrá veiðikorthafa. Veiðikort umsækjanda þarf hins vegar ekki að vera í gildi við umsókn eða þegar dregið er. Á veiðikorti þarf að vera heimild til hreindýraveiða en til að fá þá heimild inn á kortið þarf viðkomandi að hafa skotvopnaleyfi með B-réttindum eða sambærileg réttindi. Upplýsingum um B-skotvopnaréttindi þarf að koma til Umhverfisstofnunar. 

Að umsóknarfresti liðnum er farið yfir umsóknir og ógildar umsóknir teknar frá. 

Þegar endanlegur umsóknarlisti liggur fyrir í gagnagrunni fá allar gildar umsóknir slembitölu frá 1-100.000. Sú aðgerð er framkvæmd af starfsmanni Umhverfisstofnunar að viðstöddum lögfræðingi Umhverfisstofnunar. Þessar slembitölur ráða svo hvar í röð umsókn lendir. Lægsta slembitala fær fyrsta dýr. 

Umsóknum er svo raðað eftir slembitölunum á opnum fundi sem leitast er eftir að varpa á netinu. Þá er hverjum flokki raðað fyrir sig, þ.e. eftir svæði og kyni.  

 • a. Ef fleiri umsóknir eru en dýr í boði í flokki lenda þeir sem ekki fá úthlutað dýri í biðröð. Slembitölurnar segja til um hvar í biðröð viðkomandi lendir.
 • b. Ef færri umsóknir eru en dýr í boði í einhverjum flokki verða skoðaðar varaumsóknir í flokknum. Varaumsóknum verður úthlutað eftir reglum um óhappalista og eftir það ræður slembitala röðinni á varaumsóknunum. Tæmist listi varaumsókna verður úthlutað aukadýrum eftir sömu reglum. 

Útdráttur hvers árs er einstakur og óháður fyrri árum. 

Að útdrætti loknum fá allir umsækjendur senda tilkynningu um hvort þeir hafi fengið dýr eða ekki. Hafi viðkomandi ekki fengið dýr fær hann í tilkynningunni upplýsingar um númer hvað í biðröð hann er. 

Gjald fyrir veiðileyfið skal greitt í einni greiðslu eigi síðar en 15.apríl. Greiði leyfishafi ekki fyrir lok dags 15.apríl er leyfi hans úthlutað til fyrsta umsækjanda á biðlista eða fyrsta manni á fimm skipta lista eftir atvikum (sjá neðar)

Ef biðlisti klárast á einhverju svæði er skoðað hvort einhverjir hafi sótt um í þann flokk í varaumsókn. Ef einhverjir reynast hafa sótt um það en ekki fengið dýr eftir aðalumsókn er þeim umsóknum raðað eftir slembitölunni og þeim með lægsta númer boðið dýrið fyrstum. Klárist listi varaumsókna er litið til hvort einhverir hafi sótt um í þann flokk sem aukadýr. 

Hyggist veiðimaður ekki nýta veiðileyfi sem hann hefur að fullu greitt skal hann skila inn veiðileyfinu og endurgreiðir Umhverfisstofnun þá 75% gjaldsins takist Umhverfisstofnun að endurselja leyfið. 

Ef veiðileyfi er skilað inn er leitast við að úthluta því til fyrsta umsækjenda á biðlista eða á fimm skipta lista eftir atvikum. Veiðileyfum sem skilað er inn er úthlutað eftir biðlista fram til 5.september varðandi tarfa og 10.september varðand kýr en eftir þann tíma áskilur Umhverfisstofnun sér rétt til að fara fram hjá þeim veiðimönnum sem ekki hafa tilkynnt Umhverfisstofnun sérstaklega að þeir séu tilbúnir að taka veiðileyfi fram til loka veðitímabils. Umsækjendum sem tilkynna áhuga sinn á að taka dýr fram á lokadag veiðanna er raðað upp samkvæmt þeirri slembitölu sem þeir fengu við úthlutunina í febrúar. 

Fimm skipta reglan 

 Þar sem útdráttur hvers árs er óháður útdráttum fyrri ára getur sú staða komið upp að einhverjir einstaklingar fá ekki dýr mörg ár í röð. Til að mæta því eru þeir einstaklingar sem ekki hafa fengið úthlutað leyfi síðustu 5 umsóknir, teknir fram fyrir biðröð á því svæði sem þeir sóttu um veiðileyfi á. 

Framkvæmd 

 • Listi yfir þá sem, ekki hafa fengið úthlutað veiðileyfi síðustu 5 umsóknir, og sækja um, er fenginn úr gagnagrunni og fjöldi birtur áður en dregið er. Talning byrjar árið 2003. 
 • Ekki telst sem úthlutun hafi viðkomandi verið boðið dýr eftir að veiðitímabil hefst nema viðkomandi hafi þegið leyfið og náð dýri 
 • Þeir sem eru á listanum og hafa sótt um, verði með í útdrætti jafnir öðrum og hafi því jafna möguleika á því að verða dregnir út. 
 • Þegar óstaðfestum eða innskiluðum veiðileyfum verður endurúthlutað verða þeir sem ekki fengu úthlutun 6. skiptið í röð í aðalútdrætti teknir fram fyrir biðröð á því svæði og kyni sem þeir sóttu um.
 • Ef til kemur að úthluta varadýrum verður skoðað hvort þeir sem á listanum eru hafi sótt um það kyn á því svæði sem aradýr. Sé svo verða þeir teknir fram fyrir þann lista eftir sömu reglum og gildir um biðraðarúthlutun. 
 • Allar gildar umsóknir teljast með óháð því hvort viðkomandi hafi sótt um árlega eða með hléum. 
 • Ef fleiri en einn eru á sama svæði með jafnmörg ár óúthlutað gengur sá fyrir sem lægri slembitölu hefur. 
 • Ef fleiri en einn eru á sama svæði gengur sá fyrir sem hefur fleiri ár óúthlutað. 
 • Sæki veiðimaður sem er á listanum ekki um dýr færist hann á listann árið eftir.

Að sækja um hreindýraveiðileyfi

Umhverfisstofnunar auglýsir til sölu leyfi til hreindýraveiða á komandi veiðitíma árið 2017.

 • Tarfar: 15. júlí til 15. sept.
 • Kýr: 1. ágúst til 20. sept..

Umsóknarfrestur er til  og með 15. febrúar 2017.  Dregið verður í lok febrúarmánaðar.

Aðeins er tekið við umsóknum um hreindýraleyfi rafrænt í gengum heimasvæði veiðikortahafa: Mínar síður. Dregið verður úr innsendum umsóknum ef umsóknir eru fleiri en leyfi.

Veiðileyfi á tarfa kostar á öllum svæðum 140.000 krónur og veiðileyfi á kýr á öllum svæðum kostar 80.000 kr.

Ekki er heimilt að fella hreinkálfa tímabilið 2017.

Sú breyting tók gildi frá og með seinasta ári að veiðimenn sem fá úthlutað veiðileyfi í útdrættinum í febrúar þurfa að greiða veiðileyfið að fullu ekki síðar en 15. apríl.

Allar umsóknir verða að vera rafrænar og koma í gegnum heimasvæði viðkomandi veiðikorthafa.  Ekki er tekið við umsóknum í tölvupósti, bréflega eða í síma.

Nánari upplýsingar gefur starfsmaður Umhverfisstofnunar á netfanginun joigutt@umhverfisstofnun.is eða í síma 591-2115 mánudaga til föstudaga milli kl. 9:00 og 12:00

Mörk og númer veiðisvæða eru eftirfarandi eftir sveitarfélögum

Svæði 1. Vopnafjarðarheppur og hluti Fljóstdalshéraðs, þ.e. Jökuldalur norðan Jökulsár á Brú og Jökulárhlíð, hluti Norðurþings. þ.e. gamli Fjallahreppur, Svalbarðshreppur og Langanesbyggð.

Svæði 2. Fljótsdalshreppur og hluti Fljótsdalshéraðs, þ.e. Jökuldalur austan Jökulsár á Brú, Hróarstunga, Fell, Vellir vestan Grímsár og Skriðdalur vestan Grímsár, Geitdalsár, Hrútár og línu úr Hrútárpollum í Hornbrynju.

Svæði 3. Borgarfjarðarhreppur og hluti Fljótsdalshéraðs þ.e. Hjaltastaðaþinghá og Eiðaþinghá.

Svæði 4. Seyðisfjörður, Fljótsdalshérað að hluta, þ.e Vellir austan Grímsár, og Fjarðabyggð að hluta, þ.e norðanverður Mjóifjörður.

Svæði 5. Sunnanverður Mjóifjörður, Fjarðabyggð að hluta, þ.e Eskifjörður, Norðfjörður og Reyðarfjörður.

Svæði 6. Breiðdalshreppur, hluti Fjarðarbyggðar, þ.e Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður, hluti Fljótsdalshrepps, þ.e Skriðdalur austan Grímsár, Geitdalsár, Hrútár og línu úr Hrútárpollum í Hornbrynju.

Svæði 7. Djúpavogshreppur, áður Beruneshreppur, Búlandshreppur og Geithellnahreppur.

Svæði 8. Hornafjörður, Lón og Nes - áður Bæjarhreppur og Nesjahreppur.

Svæði 9. Hornafjörður, Mýrar og Suðursveit - áður Mýrahreppur og Borgarhafnarhreppur

Kort af veiðisvæðum fyrir hreindýraveiðar

*Athugið að kort hefur ekki verið uppfært eftir breytingar á svæði 1.

Mynd sem fylgir - Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira