Umhverfistofnun - Logo

Hlaðbær-Colas Ammann 2

Starfsleyfi þetta gildir fyrir malbikunarstöð Hlaðbær–Colas hf., kt. 420187-1499, færanleg malbikunarstöð Ammann 2

Starfsleyfið var gefið út af heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra 30. júní 2008 og gildir til 14. maí 2020

Eftirlitsskýrslur

3. júní 2020

 

Mælingar og vöktun   

Eftirfylgni

 

Grænt bókhald