Söluskrár 2019 fyrir plöntuverndarvörur og útrýmingarefni til notkunar í atvinnuskyni

Tilgangur:

  • Að óska eftir skrám yfir sölu frá þeim sem setja á markað notendaleyfisskyldar plöntuverndarvörur og útrýmingarefni en þessum upplýsingum ber að skila til Umhverfisstofnunar ár hvert sbr. 24. gr. efnalaga nr. 61/2013.
  • Að athuga hversu mikið magn af notendaleyfisskyldum plöntuverndarvörum og útrýmingarefnum var selt 2019 og hve það samsvaraði miklu af virkum efnum.
  • Að athuga hvort að þeir sem markaðssetja notendaleyfisskyldar plöntuverndarvörur og útrýmingarefni sinni þeirri skyldu sinni að ganga úr skugga um að einungis þeir sem hafa gild notendaleyfi frá Umhverfisstofnun, sbr. 24. gr. efnalaga nr. 61/2013, fái afhentar þessar vörur.

 

Framkvæmd og helstu niðurstöður:

Verkefnið náði til allra söluaðila notendaleyfisskyldra plöntuverndarvara og útrýmingarefna. Umhverfisstofnun óskaði eftir skrám vegna sölu á þessum vörum á árinu 2019 þar sem fram kæmu eftirfarandi upplýsingar: vöruheiti, umbúðastærð, fjöldi seldra eða afhentra sölueininga af hverri umbúðastærð, dagsetning sölu, nafn og kennitala notendaleyfishafa, sem og nafn og kennitala fyrirtækis, ef við átti.

 

Eftirfarandi fyrirtæki féllu undir umfang eftirlitsins:

  • Garðheimar – Gróðurvörur ehf.               
  • Grastec ehf.
  • Kemi ehf.
  • Samhentir Kassagerð ehf.
  • Studio Norn ehf.
  • Streymi heildverslun ehf.

 

Á árinu 2019 voru seldar 30 notendaleyfisskyldar plöntuverndarvörur og nam salan alls 2700 kg sem samsvarar 1145 kg af virku efni, sjá nánar í töflu 1. Af notendaleyfisskyldum útrýmingarefnum voru seldar 11 vörur og nam salan alls 9213 kg en það samsvarar 94,9 kg af virku efni, sjá nánar í töflu 2. Bent skal á að styrkur virka efna í nagdýraeitri er mun minni en í skordýraeitri eða einungis 0,005%, og því er magn virkra efna í nagdýraeitri sem selt var mun minna en í skordýraeitri.

 

Tafla 1 Notendaleyfisskyldar plöntuverndarvörur sem seldar voru 2019

 

Plöntuverndarvörur

 

 

 

Illgresiseyðir

Skordýraeyðir

Sveppaeyðir

Stýriefni

Samtals

Fjöldi vara í sölu

9

8

10

3

30

Fjöldi virkra efna

9

8

10

3

30

Sala alls af vörum

1.517 kg

287 kg

883 kg

13 kg

2.700 kg

Sala alls (sem magn af virku efni)

847 kg

23 kg

267 kg

8 kg

1.145 kg

 

 

Tafla 2 Notendaleyfisskyld útrýmingarefni sem seld voru 2019

 

Útrýmingarefni

 

 

 

Nagdýraeitur

Skordýraeitur

Samtals

Fjöldi vara í sölu

10

1

11

Fjöldi virkra efna

2

1

3

Sala alls af vörum

8.835 kg

378 kg

9.213 kg

Sala alls (sem magn af virku efni)

0,442 kg

94,5 kg

94,9 kg

 

 

Eingöngu má afhenda notendaleyfisskyldar plöntuverndarvörur og útrýmingarefni til aðila sem hafa gild notendaleyfi frá Umhverfisstofnun. Niðurstöður sem fást úr verkefninu sýna að af alls 121 kaupendum á notendaleyfisskyldum plöntuverndarvörum voru 118 (97%) með notendaleyfi í gildi, en 1 (1%) voru með útrunnin leyfi og 2 (2%) höfðu aldrei verið með leyfi þegar kaupin áttu sér stað. Alls voru 93 sem keyptu útrýmingarefni á árinu 2019 og þar af var 1 (1%) sem hafði aldrei verið með leyfi þegar kaupin áttu sér stað.

 

 

Notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum

fjöldi %

 

Notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum

fjöldi %

Kaupandi með leyfi í gildi

118

97 %

92 99%

Kaupandi með útrunnið leyfi

1 1 %

 

0 0%

Kaupandi aldrei haft leyfi

2 2 %

 

1 1%

Kaupendur alls

121

 

93

 

Hlutfall þeirra sem voru með leyfi í gildi við kaup á notendaleyfisskyldum plöntuverndarvörum hefur aldrei verið jafn hátt eins og á árinu 2019 og eru það mjög góð tíðindi. Engu að síður gerist það ennþá að kaupendur á þessum vörum séu ekki með notendaleyfi í gildi og verður það áréttað við hlutaðeigandi fyrirtæki að þau ræki lagaskyldur sínar hvað þetta varðar.