Urðunarstaðir

Viðmið um hvenær krafist er söfnunar hauggass á urðunarstöðum

urðunarstaður

Að beiðni umhverfis- og auðlindaráðuneytisins hefur Umhverfisstofnun útbúið viðmið um hvenær krafist er söfnunar hauggass á urðunarstöðum.  Felast viðmiðin í mati á því hvort urðaður sé lífrænn úrgangur eða ekki og fyrir þá staði sem urða lífrænan úrgang felast þau í mati á því hvort tæknilega gerlegt sé að safna hauggasinu og brenna það.  Við það mat er urðunarstöðum skipt í tvo stærðarflokka og þurfa rekstraraðilar stærri staðanna að reikna út magn þess metans sem myndast á ári.  Eiga útreikningarnir að byggja á erlendu líkani, IPCC 2006, sem Umhverfisstofnun hefur staðfært.  Leiðbeiningar um notkun líkansins eru því hluti af viðmiðunum.

Við gerð viðmiðanna hafði Umhverfisstofnun hliðsjón af sambærilegum viðmiðum sem sett hafa verið í Svíþjóð og í öðrum Evrópulöndum.  Stofnunin hafði einnig samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga, auk þess að halda opinn kynningarfund um drög að viðmiðunum þann 16. október 2012.

 

Tengd gögn

Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira