Eftirlit

Eftirlit með móttöku úrgangs og farmleyfa fyrir árið 2015

Ný reglugerð um móttöku á úrgangi og farmleifum frá skipum (reglugerð nr. 1200/2014) tók gildi í desember árið 2014. Í reglugerðinni er gert ráð fyrir að haft sé eftirlit með móttökuaðstöðu fyrir úrgang og farmleifar frá skipum í öllum höfnum landsins, á fimm ára fresti. Umhverfisstofnun skal fyrir 1. maí ár hvert gefa út skýrslu um niðurstöður eftirlits fyrir undangengið ár og birta á vefsetri sínu.

Farið var í fyrsta eftirlitið á haustmánuðum 2015, og alls í 18 hafnir.

Tafla 1: Heimsóttar hafnir árið 2015 og fjöldi frávika

Höfn

Flokkur

Fjöldi frávika

Faxaflóahafnir, Reykjavíkurhöfn

1

0

Faxaflóahafnir, Akraneshöfn

1

0

Faxaflóahafnir, Grundartangahöfn

1

0

Faxaflóahafnir, Borgarneshöfn

3

0

Hafnarfjarðarhafnir, Hafnarfirði

1

0

Hafnarfjarðarhafnir, Straumsvík

1

0

Hafnir Ísafjarðar, Ísafjarðarhöfn

1

3

Hafnir Ísafjarðar, Þingeyrarhöfn

3

2

Hafnir Ísafjarðar, Flateyrarhöfn

3

3

Hafnir Ísafjarðar, Suðureyrarhöfn

3

1

Hafnir Vesturbyggðar, Patrekshöfn

2

5

Hafnir Vesturbyggðar, Bíldudalshöfn

3

4

Hafnir Vesturbyggðar, Brjánslækjarhöfn

3

4

Reykhólahreppur, Reykhólahöfn

2

6

Reykhólahreppur, Flateyjarhöfn

3

1

Bolungarvíkurhöfn

2

5

Súðavíkurhöfn

3

3

Tálknafjarðarhöfn

3

5

Seltjarnarnesbær, smábátahöfn

3

0

Þorlákshafnarhöfn

1

2

Samtals

20 hafnir

44 frávik

Í þeim tilvikum þar sem um hafnarsamlag eða margar hafnir í sama sveitarfélagi er að ræða, þá getur verið um sama/sömu frávik að ræða sem löguð eru í einni aðgerð.

Ekki var farið í Kópavogshöfn, vegna forfalla. Farið verður í sumar.

Tafla 2: Fjöldi eftirlita og frávika árið 2015 eftir flokkum hafna.

Stærðarflokkur

Fjöldi eftirlita

Frávik

Eitt

7

5

Tvö

3

16

Þrjú

10

23

Samtals

20

44

Ef frávik eru í eftirliti eru gerðar athugasemdir og farið fram á að úrbætur verði gerðar eða tiltekin höfn getur sent inn úrbótaáætlun, þar sem kemur fram til hvaða ráðstafana er gripið til að bæta úr í samræmi við athugasemdir og hvenær þeim aðgerðum á að vera lokið.

Umhverfisstofnun fer yfir úrbótaáætlanir þegar þær berast og samþykkir þær ef tilefni er til. Ef höfn hvorki sendir úrbótaáætlun né gerir þær úrbætur sem farið er fram á getur stofnunin gripið til úrræða sbr. 14. gr. reglugerðarinnar sbr. V. kafla laga nr. 33/2004, um varnir gegn mengun hafs og stranda.

Hafnir með frávik hafa allar, nema Tálknafjarðarhöfn, skilað inn úrbótaáætlun eða gert þær úrbætur sem farið fram á.

Mynd sem fylgir - Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira